Biografija

Tomas Juzeliūnas gimė 1964 metų rugpjūčio 25 dieną Vilniuje, kompozitoriaus Juliaus Juzeliūno ir Danutės Juzeliūnienės šeimoje. Nuo pat vaikystės augo apsuptas muzikos garsų, meniškos aplinkos.

 

Būdamas šešerių metų pradėjo skambinti fortepijonu. 1971 – 1982 metais mokėsi M. K.Čiurlionio meno mokykloje, pradžioje fortepijono, vėliau muzikos teorijos specialybę. Tuo pačiu metu lankė kūrybos fakultatyvą kompozitoriau Broniaus Kutavičiaus klasėje. 1982 metais įstojo į Lietuvos konservatorijos kūrybos specialybę. 1983 – 1985 metais tarnavo tarybinėje kariuomenėje, kur grojo kariniame orkestre trombonu. Grįžęs tęsė mokslus konservatorijoje profesoriaus Broniaus Kutavičiaus klasėje. 1990 metais apsigynė diplominį darbą ir įgijo kompozitoriaus kvalifikaciją. 1989 – 1991 metais dirbo redaktoriumi leidykloje „Muzika“. 1982 – 1995 metais dalyvavo Vilniaus „Naujosios Muzikos“ ansamblio koncertinėje veikloje. 2000 – 2013 metais dainavo valstybiniame „Vilniaus“ chore. Nuo 1999 metų iki šiol dainuoja vyrų chore „Sakalas“. 2018 metais pradėjo dirbti „Naujajame teatre“ kompozitoriaus – atlikėjo pareigose.

 

Intensyvus Tomo Juzeliūno kūrybos kelias prasidėjo apie 1985 metus. Kompozitorius skirtingai nuo savo tėvo, stambių formų meistro Juliaus Juzeliūno, yra daugiau kamerinio plano kompozitorius. Ypač jo pamėgtas yra fortepijoninės muzikos žanras. Taip pat mėgsta įvairius ansamblius, muziką chorams, yra bandęs savo jėgas religinėje muzikoje, muzikoje vaikams.

 

Galima būtų paminėti sekančius Tomo Juzeliūno kūrinius: „Telefonika“ (įrašo muzika), „Siuita orkestrui“, „Elegija Tėvo atminimui“(fortepijonui), „Lietuviškos Mišios Šiluvos Švč. Mergelės Marijos garbei“ vyrų chorui ir vargonams, sonata fortepijonui, „Vandens muzika“ (fortepijonui), „Šiaurės pašvaistė“ (styginių kvartetui) ir kt.

 

Tomas Juzeliūnas nuo pat jaunystės yra aktyvus visuomenininkas. 1987 metais buvo išrinktas Lietuvos konservatorijos Mokslo Tarybos nariu. 1988 metais paskirtas Lietuvos Sąjūdžio steigiamojo suvažiavimo delegatu. 1991 metų sausį – vienas iš Televizijos bokšto gynėjų. 1988 – 1990 metais dalyvavo Pasaulio lietuvių jaunimo organizacijos „Lituanica“ steigime ir veikloje.

 

Tomas Juzeliūnas dalyvavo organizuojant daugelį festivalių, koncertų, meno renginių. 1987 – 1988 metais su kolegomis studentais surengė šiuolaikinės muzikos renginį „Laisvo Garso Sesija“.

 

Dalyvavo kūrybinio jaunimo festivaliuose „Jauna Muzika“. 1989 – 1997 metais prisidėjo rengiant tarprespublikinius Happeningų seminarus „AN – 89“, „Ni – 90“, „AN – 97“. 2020 metais dalyvavo organizuojant laisvųjų menų mokslinę konferenciją „Banana Case – Bendras Reikalas“. 1995 – 1997 metais dalyvavo Užupio muzikos ir madų šou „AR – mada“ rengime.

 

Dar viena Tomo Juzeliūno kūrybinės veiklos formų yra trumpos, lakoniškos mintys, įžvalgos įvairiomis temomis – tikėjimo, patriotizmo, filosofinių giluminių klausimų pamąstymai.

 

Gyvenime ir kūryboje Tomas Juzeliūnas vertina atvirumą, nuoširdumą, gerą valią.

Juzeliūnų šeima. ~1970 m. fotografija
Juzeliūnų šeima 1970 metai, iš kairės į dešinę – Julius, Danguolė, Gediminas, Tomas ir Danutė Juzeliūnai. Algimanto Kunčiaus nuotrauka.
Julius Juzeliūnas ir sūnus Tomas
1973 metai
Julius Juzeliūnas, sūnus Tomas ir duktė Danguolė
Druskininkų kūrybinio jaunimo festivalis 1987 metai. Julius, Danguolė ir Tomas Juzeliūnai.