I TARPTAUTINIS TOMO JUZELIŪNO ŠIUOLAIKINĖS FORTEPIJONINĖS MUZIKOS KONKURSAS 

I BENDROSIOS SĄLYGOS

1.1 Pirmąjį tarptautinį Tomo Juzeliūno šiuolaikinės fortepijoninės muzikos konkursą organizuoja VšĮ „Muzikų forumas“. Konkurso partneriai – Vilniaus B. Jonušo muzikos mokykla ir VšĮ „Muzikos sala“.

1.2 Konkurse kviečiami dalyvauti visų šalių jaunieji pianistai, gimę nuo 2004 metų.

1.3 Konkurso dalyviai skirstomi į 4 amžiaus grupes.

A grupė – pianistai, gimę nuo 2013 01 01 ir vėliau
B grupė – pianistai, gimę nuo 2010 01 01 ir vėliau
C grupė – pianistai, gimę nuo 2007 01 01 ir vėliau
D grupė – pianistai, gimę nuo 2004 01 01 ir vėliau

 

II KONKURSO TVARKA

2.1 Tarptautinis jaunųjų pianistų konkursas vyks nuotoliniu būdu. Nuo 2023 metų vasario mėn. 01 d. iki kovo mėn. 10 d. internetinėje svetainėje www.juzeliunas.lt paskyroje „Konkursas“ vyks online registracija. Dalyviai turės užpildyti virtualią anketą bei atsiųsti kokybiškai įrašytą konkurso dalyvio pasirodymo vaizdo įrašą. Prastos garso ar vaizdo kokybės įrašai nebus vertinami.

2.2 Visas dalyvio pasirodymas turi būti nufilmuotas nepertraukiamai. Kelių vaizdo įrašų sumontavimas į vieną bus traktuojamas kaip konkurso taisyklių pažeidimas.

2.3 Visi kūriniai atliekami solo mintinai.

2.4 Visi dalyvių pasirodymai bus patalpinti internetinėje svetainėje www.juzeliunas.lt paskyroje „Konkursas“ ir rodomi viešai nuo 2023 metų kovo 18 d.

2.5 Konkurso dalyvio mokestis – 20 eurų. Mokestis yra negrąžinamas. Dalyviai iš Lietuvos galės rinktis apmokėjimą grynaisiais arba bankiniu pavedimu. Pavedimo kopija turi būti prisegta prie virtualios konkurso dalyvio anketos registracijos metu. Duomenys apmokėjimui:

 

Gavėjas VšĮ “Muzikų Forumas”
Bankas SEB bankas
Sąskaitos numeris LT 03 7044 0901 0372 8011
Mokėjimo paskirtis Konkurso dalyvio vardas, pavardė bei “Konkurso dalyvio mokestis“

 

2.6 Dalyvių pasirodymus vertins tarptautinė vertinimo komisija. Žiuri sprendimai galutiniai ir neskundžiami.

2.7 Pagrindiniai žiuri komisijos vertinimo kriterijai yra: (1) dalyvio muzikalumas, (2) technika, (3) artistiškumas, (4) programos sudėtingumas.

2.8 Apie konkurso rezultatus dalyviai bus informuoti elektroniniu paštu iki kovo 19 d.

2.9 Konkurso nugalėtojai bus kviečiami dalyvauti oficialioje rezultatų paskelbimo ceremonijoje bei laureatų koncerte, kuris vyks 2023 metų gegužės 13 d., 17. 00 val. Vilniaus Rotušėje. Neatvykimas į renginį bus traktuojamas kaip konkurso taisyklių pažeidimas ir laimėtas nugalėtojo vardas dalyviui nebus suteiktas. Laureatų koncertas bus filmuojamas ir fotografuojamas, o įrašas bei nuotraukos patalpintos internetinėje svetainėje www.juzeliunas.lt paskyroje „Konkursas“.

2.10 Kūrinius, kuriuos konkurso nugalėtojai turės paskambinti apdovanojimų ceremonijos metu, bus atrinkti žiuri komisijos.

2.11 Konkurso nugalėtojai įsipareigoja dalyvauti laureatų koncerte neatlygintinai.

2.12 Kelionės į Vilnių, apgyvendinimo bei maitinimo išlaidas konkurso nugalėtojai apmoka patys.

2.13 Kilus neaiškumams dėl konkurso sąlygų, pagrindiniu laikomas tekstas lietuvių kalba.

 

III KONKURSO PROGRAMA IR JOS TRUKMĖ

3.1 Konkurso dalyviai turi atlikti bet kurios šalies kompozitoriaus (kompozitorių), gimusio (gimusių) nuo 1960 metų sausio 01 d. kūrinį (kūrinius). Į konkursinę programą privaloma įtraukti kompozitoriaus Tomo Juzeliūno kūrinį (kūrinius).

3.2 Tomo Juzeliūno kūriniai fortepijonui yra patalpinti internetinėje svetainėje www.juzeliunas.lt skyrelyje „Natos“. Kūrinių atsisiuntimas pdf formatu yra nemokamas.

3.3 Kūriniai atliekami be pakartojimų.

3.4 Kūrinių atlikimo tvarka yra laisva.

3.5 Konkurso dalyviai gali atlikti savo kūrybos fortepijoninius kūrinius.

3.6 Pagal amžiaus kategorijas dalyvių pasirodymų trukmė yra:

A grupė Iki 3 min
B grupė Iki 7 min
C grupė Iki 10 min
D grupė Iki 15 min

Nežymus programos trukmės viršijimas neturės įtakos dalyvio pasirodymo vertinimui.

IV PRIZAI IR APDOVANOJIMAI

4.1 Konkurso nugalėtojai bus apdovanoti I, II ir III vietos diplomais, medaliais bei atminimo dovanomis.

4.2 Sėkmingai pasirodę konkurso dalyviai elektroniniu paštu gaus virtualų diplomanto diplomą.

4.3 Dalyviai, žiuri sprendimu nepelnę aukščiausių apdovanojimų, el. paštu gaus virtualų konkurso dalyvio diplomą.

4.4 Konkurso dalyviai gali būti apdovanoti specialiaisiais prizais.

 

V KONTAKTAI

5.1 Kilus klausimams maloniai prašome kreiptis el. paštu juzeliunastomas@gmail.com

5.2 Norintieji susisiekti su renginio organizatoriais telefonu, kviečiami skambinti žemiau nurodytais telefonais:

Mintarė Veličkienė +370 656 3051

Teresė Lučkauskaitė +370 688 48007